Revera s.r.o., Marešova 643/6, Praha - Černý Most, kancelar@revera.cz
Motivace, Inovace, Vzdělávání.
tel.: 581 110 948
e-mail: kancelar@revera.cz
Zeptejte se
Aktuality
Gender audit

V rámci potřeb Vaší společnosti či požadavků projektu, jsme schopni provést ve Vaší organizaci genderový audit, který se zaměřuje na rovné příležitosti žen a mužů, hodnotí praktiky, opatření a programy, které Vaše organizace uplatňuje v oblasti rovných příležitostí. Identifikujeme slabá a silná místa a navrhneme změny, které umožní Vaší organizaci lépe prosazovat genderovou rovnost v praxi.
Genderový audit je prováděn našimi specialisty, kteří mají zkušenosti s prováděním podobných auditů v různých společnostech. Audit má následující strukturu, kterou ovšem můžeme vždy přizpůsobit Vašim podmínkám a požadavkům. Nicméně, měla by se držet námi navrhované kostry, aby provedený audit dosáhl relevantních výsledků.

• Sestavení auditorského týmu, shromáždění dostupných informací o organizaci
• Úvodní setkání s klientem
• Analýza dokumentů
• Realizace polostrukturovaných rozhovorů a jejich analýza
• Realizace skupinových diskuzí se zaměstnanci, analýza výstupů
• Zpracování výsledků ze všech zdrojů a tvorba závěrečné zprávy
• Prezentace výstupů auditu vedení školy, možné konzultace

Po dokončení auditu, tvorbě závěrečné zprávy a odprezentování výsledků Vám také může nabídnout tvorbu manuálu, v rámci kterého již uvádíme konkrétní postupy a rady, jak ve Vaší organizaci dodržovat rovné příležitosti žen a mužů. Manuál může být vytvořen v několika verzích, vždy dle specifického určení cílové skupiny.
Na provedený audit poté může navazovat i vzdělávání Vašich zaměstnanců či vedoucích pracovníků, které je opět zaměřeno na zlepšení rovných příležitostí žen a mužů. Témata takto pojatých seminářů mohou být různá, nejčastěji jsou však požadovány následující semináře:
• Genderově citlivá komunikace
• Slaďování pracovního a rodinného života
• Genderová korektnost materiálů 
8.10.2012 - Stali jsme se výhercem výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb na školách ZŠ Břeclav a ISŠT Mělník.

24.9.2012
-
Po dlouhém boji nám opět funguje pevná linka. Proto neváhejte a volejte.

14.8.2012
-
Otvíráme naši kancelář na ulici Stupkova v Olomouci.